À jour

Eg har ikkje ett notat igjen å skriva.
Eg har ikkje ein telefon igjen å ta.
Eg har ikkje ett papir igjen å hiva.
Eg har full kontrallalalalalala!

Ingen mail ska sendas eller slettas.
Her mangle ikkje ein einaste rapport.
Ingen feil skal gjemmas eller rettas.
Her e ikkje et einaste komma så komme te kort.

Eg e à jour ! Eg e i mål med alt!
Eg e à jour! Eg har betalt!
Eg e à jour! Eg har levert!
Eg e à jour! Eg har prestert!

Eg har ikkje ett hekkans gram igjen å slanka.
I garasjen og på loftet e der reint!
Eg har ingen, ingen spiker eg må banka.
Så her og nå e ingenting for seint!

Eg skylde ikkje ein einaste unnskyldning
Eg trenge ikkje å scora flerne mål.
Ingen løgner trenge mer forgylning.
Eg trenge ikkje å fylla flerne hål.

Eg e à jour ! Eg e i mål med alt!
Eg e à jour! Eg har betalt!
Eg e à jour! Eg har levert!
Eg e à jour! Eg har prestert!

Der e kje mer å tenka eller tvila på!
Nå går eg te ein laurbærbutikk.
Der kjøbe eg meg någe eg kan kvila på.
Og går hjem igjen og sette på musikk!

For aldri mer ska ting få balla på seg.
I hvert fall ikkje ting der ikkje ska ver baller på.
Nå e det tøfler og pyjamas eg har på meg.
Og flaskene i kjøleskapet, de e kalde nå.

Eg e à jour ! Eg e i mål med alt!
Eg e à jour! Eg har betalt!
Det e mitt hjemmebrygga pilsnerøl.
Eg e à jour Eg har levert!
Eg e à jour! Eg har prestert!
Og eg har te og med tid te å synga duett med meg sjøl.